PROFILE

The Nova Casa period instrument ensemble was founded in 2005 by a group of experienced musicians playing also with larger ensembles constituting early music environment in Poland. The name of the ensemble (Nova Casa) comes from the title of the pieces by Adam Jarzebski (1590 - 1648), composer, poet and, at the same time, architect of among other The Ujazdowski Castle in Warsaw.

The ensemble in formed by the talented, proficient musicians who are passionately dedicated to the style and professional performance of early music of the Baroque and Classicism: Ewa Mrowca, Agnieszka Rychlik, Maria Papuzinska - Uss, Jakub Kosciukiewicz and Anton Birula.

The Nova Casa play a broad and varied repertoire of european baroque and Classicism music executed on period instruments with full respect for the historical performance style. All the musicians possess a rich concert experience, both at home an abroad, which enables free interpretation of the music they play; the Nova Casa try to introduce their audience to the abundance of the Baroque music with it's variety and present the characteristic musical idioms of such countries as France, Italy or Germany which set the tone for entire Europe.

At the same time, realizing the need to promote the polish culture, the Nova Casa offers in this program works by Adam Jarzebski, Marcin Mielczewski (1600 - 1651) or Stanislaw Sylwester Szarzynski (ca. 1700) showing polish baroque music within the context of stylistic achievements of European music of these days.

The Nova Casa ensemble also plays with outstanding vocalists to play small vocal and instrumental forms.

Lately Nova Casa has played at the Huygens Museum in The Hague (October 4th 2006) and also participated in Van Wassenaer Concours and Festival.
In Poland it was Polish Radio broadcast from the ceremony mass at the Evangelical - Reformed Church in Warsaw, the concert of italian baroque music in the Church for Artistic Milieux in Warsaw. At present, the ensemble performs at: XVII Early Music Festival in Warsaw, "Crucifixus Est" Festival in Warsaw and at the Wawel Royal Castle in Cracow.
Zespół instrumentów dawnych Nova Casa został utworzony w 2005 roku przez doświadczonych muzyków, działąjacych również w większych zespołach, tworzących środowisko muzyki dawnej w Polsce. Nazwa zespołu pochodzi od tytułu jednego z utworów Adama Jarzębskiego, kompozytora i poety,
a zarazem architekta m.in. Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. W skład zespołu wchodzą utalentowani
i wykształceni muzycy, którzy z pasją poświęcili się stylowemu i profesjonalnemu wykonawstwu muzyki dawnej: Maria Papuzińska -Uss, Agnieszka Rychlik, Ewa Mrowca, Jakub Kościukiewicz i Anton Birula.

Nova Casa dysponuje szerokim i zróżnicowanym repertuarem europejskiej muzyki barokowej
i klasycznej, wykonywanej przy użyciu historycznego instrumentarium, z pełnym poszanowaniem zasad stylowego wykonawstwa. Muzycy mają bardzo duże doświadczenie koncertowe, zarówno w kraju jak
i zagranicą, które pozwala na swobodne interpretowanie wykonywanej muzyki. Zespól ma w repertuarze zarówno utwory stanowiące kanon barokowego wykonawstwa (sonaty triowe Corellego czy Haendla), jak
i pozycje praktycznie nieznane: sonaty triowe i kantaty Elizabeth Jacquet de La Guerre, Isabelli Leonardy czy Girolamo Abosa. Dostrzegając potrzebę prezentowania polskiej kultury, Nova Casa wykonuje również muzykę polskiego baroku (Jarzębski, Mielczewski, Szarzyński, Wronowicz). Zespół współpracuje również z wybitnymi śpiewaczkami (Olga Pasiecznik, Anna Mikołajczyk - Niewiedział, Marta Boberska, Dorota Lachowicz) przy wykonaniach małych form wokalno – instrumentalnych.

Pierwsze występy zagraniczne zespołu miały miejsce w Huygens Museum w Hadze, podczas XIV-go Międzynarodowego Konkursu Van Wassenaera, natomiast w Polsce była to transmisja Polskiego Radia z uroczystego nabożeństwa w kościele ewangelicko – reformowanym w Warszawie i koncert muzyki włoskiego baroku w kościele środowisk twórczych. Jesienią 2006-go roku zespół nagrał płytę z utworami Leclaira, Matteisa, Blowa i Brescianello, dostępną w portalu muzycznym
www.magnatune.com.

W sezonie 2007/2008 zespół wystąpił na otwarciu XVII-go Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie (program pt. „Kompozytorki baroku“), wziął udział w festiwalu pasyjnym „Crucifixus est“ (polskie prawykonanie „Stabat Mater“ Girolamo Abosa) i II festiwalu Bożonarodzeniowym „Incarnatus est“ oraz koncertował w Krakowie w ramach cyklu „Wieczory Wawelskie“.

Rok 2009 przyniósł zespołowi niezwykłą szansę współpracy artystycznej z wybitną śpiewaczką Olgą Pasiecznik przy realizacji jej autorskiego pomysłu pt. „Tre Donne – tre destini“ składającego sie z trzech kantat włoskich Haendla (La Lucrezia, Armida abandonata, Agrippina). Spektakl ten, wystawiany na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej miał swoją premierę 28go września 2009 roku i przyniósł zarówno śpiewaczce jak i muzykom uznanie krytyki oraz publiczności.